– ท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ได้พบปะและให้โอวาทนักเรียน และติดตามสุขภาพร่างกายของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

– นักเรียนทำความสะอาดชั้นเรียน ห้องเรียน เพื่อเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพิศมัย พันธุลาวัณย์ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

คณะกรรมการการศึกษาขั

Read more