– กิจกรรมรับชุดนักเรียน ชุดพละ และอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นำโยท่านผู้อำนวยการ พิศมัย พันธุลาวัณย์ มอบหมายให้งานพัสดุ ดำเนินการมอบชุดนักเรียน ชุดพละ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2565