ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140

โทรศัพท์ 054-597-947 โทรสาร 054-597-947

Website: http://www.banphaiyoi.ac.th

Email Webmaster : info@banphaiyoi.ac.th

Email งานสารบรรณโรงเรียน : saraban@banphaiyoi.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/banphaiyoi