ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

1. ผู้ปฏิบัติการสอน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)

2. พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถ