– ท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ได้พบปะและให้โอวาทนักเรียน และติดตามสุขภาพร่างกายของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. ท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ได้พบปะและให้โอวาทนักเรียน และติดตามสุขภาพร่างกายของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิท-19 อย่างเคร่งครัด