ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพิศมัย พันธุลาวัณย์ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา และคณะ ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวปวีณา ใจกระเสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพิศมัย พันธุลาวัณย์ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย [ภาพกิจกรรม]