ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

1.ครู(อัตราจ้าง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

2.พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

https://drive.google.com/drive/folders/1BHAEZlGp-dGZO9r0g_tRTAu2XbhKYbYz?usp=share_link