– รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565