– ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานฯ

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถ

2.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการสอน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดตามประกาศ