การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ IFTE โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีตัวแทนสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว