วารสารประชาสัมพันธ์ 2564

เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากเว็บข่าว และ Facebook ของโรงเรียน