ร่วมพิธีเปิดการแถลงข่าว ” Season หมอก บอกรักแพร่ “

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย นำโดยรักษาการณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการ นายวินัย ทองสุข และคณะครู นำชุดการแสดงไปแสดงในพิธีเปิดการแถลงข่าว ” Season หมอก บอกรักแพร่ ” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ที่กาดฮิมคือ เทศบาลเมืองแพร่