– เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย โดย นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

ดาวน์โหลด ไฟล์ : บทคัดย่อ