– รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

ปรับปรุง : ประกาศรับ

Read more

– ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

โครงการลูกเสือจิตอาส

Read more

– ท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ได้พบปะและให้โอวาทนักเรียน และติดตามสุขภาพร่างกายของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

– โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตรวจ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more