– งานประเพณี “ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี” ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานประเพณี “ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี” ประจำปี 2565 และร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะฯ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่