– ร่วมงานทำบุญเปิดอาคารหอประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก และ นางสาวณัฐชนัน หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานทำบุญเปิดอาคารหอประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่