– ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ท่านรองผู้อำนวยการ นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19