– ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นประธาน นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม