ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ และฉลองครบรอบ 100 ปีโรงเรียนบ้านไผ่ย้อย

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ และฉลองครบรอบ 100 ปีโรงเรียนบ้านไผ่ย้อย (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย) โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียน