โครงการครูหน้าเสาธง (ครู 5 นาที) โดยสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง ได้จัดโครงการครูหน้าเสาธง (ครู 5 นาที) เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และกฎระเบียบวินัยจราจร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน