ถวายกฐินวัดไผ่ย้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ได้เข้าร่วมงานกฐิน ณ วัดไผ่ย้อย นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวินัย ทองสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบไป