รับมอบของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้องกวาง ได้นำของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก มามอบให้กับนักเรียนที่ออมเงินตามโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยมีนายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวินัย ทองสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุริยาวุธ สีสด ครูชำนาญการพิเศษ และนางกันนิกา วงศ์หงษ์ ครูชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการมอบของขวัญให้กับนักเรียนในวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา