– โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตรวจ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ย้อย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา นักเรียน โดยชุดตรวจ ATK โดยมี นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการบริหารจัดการ การตรวจในครั้งนี้ และเน้นย้ำทุกคนในโรงเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกคน ซึ่งเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียน การสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้