– รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

ปรับปรุง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 054-597947 ภายในวันและเวลาราชการ