พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย